Limitless Technologies

Veritas-Partner-Gold-Logo.jpg
Image by Ruan Carlos
SaaS.png
SaaS Backup
®
Empower.jpg

Backup usług chmurowych dla
Salesforce, Office365 oraz G-Suite

 

Przechowywanie danych w aplikacjach w chmurze może być bezpieczniejsze niż przechowywanie danych w większości lokalnych systemów pamięci masowej - ale bardziej bezpieczne nie oznacza odporne na zagrożenia. Veritas SaaS Backup pomaga wypełnić tę lukę, zapewniając bezpieczną i skalowalną ochronę danych w całym środowisku Office 365 lub Salesforce i nie tylko.

 

Empower.jpg

Bezpieczny jak Chmura

 

W erze cyfrowej w celu zapewnienia elastyczności oraz lepszej skalowalności organizacje są zmuszane do przyjmowania nowoczesnych technologii i usług IT, takich jak usługi chmurowe. Niestety technologia oparta na usługach chmurowych wiąże się z nowymi wyzwaniami

w zakresie ochrony Twoich danych. Kiedy rozmawiamy na temat Twoich kluczowych danych biznesowych, przechowywanych w chmurze, czy zadajesz sobie pytanie kto jest odpowiedzialny za ochronę tych cennych informacji?

Prawda jest taka, że zadaniem dostawcy usług typu SaaS jest dostarczenie
i utrzymanie elementów infrastruktury. Jeżeli chodzi o ochronę

i zabezpieczenie danych ten obowiązek spoczywa na ich właścicielu - Twojej firmie.


Jest zaprojektowany dla dzisiejszych technologii i dzisiejszej mobilnej przestrzeni roboczej a także organizacji każdej wielkości. Pomaga ochraniać aplikacje produkcyjne typu SaaS z możliwością dostępu do danych

w dowolnym miejscu na ziemi, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia. Umożliwia natychmiastowe przywracanie danych dowolnego rozmiaru jednym kliknięciem.

W tej chwili nie mamy żadnych produktów do wyświetlenia.