Zastanawiasz się jak wygląda proces tworzenia nowych wersji Veritas Backup Exec?


Okno backupu jest zależne przede wszystkim od wielkości chronionych danych. Podczas gdy szybki wzrost ilości danych zwiększa okno backupu, kluczowe staje się zapewnienie, że jego wydajność nie zostanie zakłócona przez problemy z produktem.


Okresowe testowanie wydajności pomaga zidentyfikować i zbadać problemy w odpowiednim czasie. Nawet niewielka zmiana w kodzie produktu może w znacznym stopniu wpłynąć na wydajność tworzenia kopii zapasowych. Automatyzacja pozwala na przeprowadzenie wielu iteracji testów wydajnościowych na przyrostowych buildach w fazie rozwoju produktu.


Jak to robi Veritas?

W przypadku Backup Exec przeprowadza się testy wydajnościowe dla istniejących i nowych funkcji. Ręczne przeprowadzanie testów wydajności jest czasochłonne i nie może być wykonywane w codziennych buildach. Automatyzacja pomaga w dużym stopniu; uruchamiamy zestaw testów regresji dla różnych funkcji na różnych urządzeniach i rejestrujemy odczyty czasu wykonywania zadań tworzenia kopii zapasowych. Jeśli zostanie wykryte odchylenie w stosunku do wartości wzorcowych, test automatyzacji zgłosi problem.


Veritas przygotował zestaw przypadków testowych do uruchomienia z różnych funkcji programu Backup Exec, takich jak system plików, baza danych wirtualnych (VMware i Hyper-V) oraz baza danych Exchange z różnymi kombinacjami urządzeń (tj. dysk, taśma, dedupe i chmura). Dla każdej funkcji zadanie tworzenia kopii zapasowej pełnej i przyrostowej jest wykonywane kilka razy, a następnie rejestrowany jest średni czas zadania tworzenia kopii zapasowej. Następnym krokiem jest porównanie czasu tworzenia kopii zapasowej z wartością wzorcową dla poprzednio wydanej wersji produktu.


Napisano framework automatyzacji i zautomatyzowano różne testy regresji funkcji. Test funkcji wykonuje pełną kopię zapasową przed wypełnieniem danych każdej przyrostowej kopii zapasowej. Po utworzeniu backupu wszystkie szczegóły zadania (nazwa zadania, urządzenie magazynujące, czas rozpoczęcia, zakończenia oraz wykonania zadania itp.) są przechwytywane i przesyłane do naszej infrastruktury raportowania wydajności, składającej się z serwera WWW i bazy danych SQL. Zestaw procedur składowanych SQL przetwarza przechwycone dane i zasila front-endowy serwer WWW w celu ich wyświetlenia.


Konfiguracja sprzętu wydajnościowego:

Do testowania wydajności każdej funkcji przeznaczone są dedykowane serwery. Dedykowana sieć łączy serwer Backup Exec z serwerem zdalnym, a każdy serwer nośników Backup Exec działa na oddzielnym magazynie danych. Taki układ zapewnia, że żaden inny podmiot nie zakłóca pracy sprzętu do testowania wydajności, a my uzyskujemy odczyty benchmarku w standardowych warunkach. Zadanie backupu jest kierowane do kombinacji urządzeń backupowych viz-dysk, taśma, urządzenie deduplikacji, chmura, itp.


Kryteria pomiaru i raportowanie:

Wykonywana jest pełna kopia zapasowa i przyrostowa kopi zapasowej. Mierzony jest czas potrzebny do wykonania kopii zapasowej. Zadanie tworzenia pełnej kopii zapasowej jest uruchamiane trzy razy, aby obliczyć średni czas zadania tworzenia kopii zapasowej; następnie zadanie tworzenia przyrostowej kopii zapasowej jest uruchamiane pięć razy, aby obliczyć średni czas. Następnie ta wartość jest porównywana z wartością benchmarku poprzedniego wydania, zwykle wydania n-1. W przypadku spadku wydajności problemy są zgłaszane z poziomem istotności zależnym od zaobserwowanego odchylenia.


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie