Licencjonowanie Backup Exec stało się proste

Licencjonowanie Backup Exec stało się teraz proste. Wraz z Backup Exec 22.0 wprowadzony został nowy model licencjonowania Backup Exec Simple license. W tym modelu licencjonowania zawarte są wszystkie funkcje Backup Exec, takie jak deduplikacja i wsparcie dla przechowywania w chmurze wraz z nowo dodaną funkcją ochrony użytkowników Microsoft 365. Jest to licencja oparta na subskrypcji i jest z nią związany licznik instancji.


Licencja Backup Exec Simple Core Pack domyślnie zawiera:

  • Serwer Backup Exec,

  • 5 instancji (może to być maszyna fizyczna, maszyna wirtualna lub 10 użytkowników M365 w jednej instancji),

  • 1 dodatkową instancję, która pozwala chronić 10 użytkowników Microsoft 365.


Licencja Backup Exec Simple Add On domyślnie zawiera:

  • 1 instancję, którą może być maszyna fizyczna, maszyna wirtualna lub 10 użytkowników Microsoft 365.

W dowolnym momencie na jednym serwerze Backup Exec Simple Core Pack może być zainstalowany tylko jeden pakiet Backup Exec Simple.


W przypadku dodatkowych instancji klient musi zakupić i zainstalować licencje Backup Exec Simple Add On.


Co oznacza jedna instancja?

  • Każda maszyna fizyczna lub wirtualna, której kopia zapasowa jest tworzona.

  • W przypadku aplikacji wieloserwerowych (takich jak Microsoft SharePoint) lub konfiguracji klastra każdy węzeł lub system jest traktowany jako instancja.

  • 10 użytkowników Microsoft 365.


Przykłady obliczeń wymaganych licencji:Podobnie jak w przypadku licencjonowania opartego na instancjach wprowadzonego w BE 21.4, serwer Backup Exec będzie w każdym momencie w jednym z tych stanów licencjonowania:


Normal State: Gdy liczba kopii zapasowych instancji jest mniejsza niż licencjonowana liczba instancji.


Grace State: Gdy liczba instancji backupu przekracza licencjonowaną liczbę instancji, rozpoczyna się 30-dniowy okres karencji. W tym stanie użytkownik może wybrać licencjonowaną liczbę instancji jako uprawnioną. W tym stanie backupy wszystkich instancji są udane. Alerty są podnoszone okresowo, aby poinformować użytkownika o konieczności podjęcia działań naprawczych.


Enforcement State: Jeśli w okresie 30 dni nie zostaną podjęte żadne działania, Backup Exec przechodzi w stan egzekwowania. W tym stanie Backup Exec umożliwia tworzenie kopii zapasowych tylko dla uprawnionych instancji. W przypadku pozostałych instancji tworzenie kopii zapasowych kończy się niepowodzeniem z błędem licencjonowania.


Można zarządzać lub przeglądać szczegóły instancji w interfejsie użytkownika Backup Exec > zakładka Home > stan licencjonowania > Zarządzaj instancjami.0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie