top of page

Czy znasz rodzaje licencjonowania Veritas Backup Exec ?


Backup Exec oferuje różne modele licencjonowania, dzięki czemu można zakupić licencje najlepiej dopasowane do potrzeb klienta.


Program Backup Exec wprowadził licencje Bronze/Silver/Gold (BSG) z miernikiem wykorzystania pojemności w wersji Backup Exec 20.x. W tym modelu funkcje oferowane przez program Backup Exec są podzielone na trzy poziomy: Bronze, Silver i Gold. Użytkownik może zakupić dowolną wersje w oparciu o funkcje, z których chce korzystać. Z licencją związany jest również licznik wykorzystania pojemności, w którym obliczenia są wykonywane na podstawie danych z frontu, których kopie zapasowe są tworzone przez serwer Backup Exec.


Klienci programu Backup Exec prosili o wprowadzenie innego miernika wykorzystania pojemności w następujących przypadkach:

  • Obniżenie kosztów licencjonowania dla małych środowisk, które mogą mieć dużo danych do backupu, ale liczba backupowanych serwerów/maszyn pozostaje taka sama.


  • Obniżenie cen w porównaniu z licencjami BSG z licznikiem wykorzystania pojemności.


Licencja Backup Exec Instance-based została wprowadzona w wersji Backup Exec 21.0 i jest dostępna w opcji subskrypcyjnej jak i wieczystej.


Co to jest instancja?

Każda maszyna fizyczna lub wirtualna, z której tworzona jest kopia zapasowa, jest traktowana jako instancja do obliczania licencji. W przypadku aplikacji wieloserwerowych (takich jak Microsoft SharePoint) lub konfiguracji klastra każdy węzeł lub system jest traktowany jako instancja.