Najnowsza wersja DLO 9.7 już dostępna do pobrania


Dostępna jest już najnowsza wersja Veritas Desktop and Laptop Option, czyli rozwiązania do backupu kierowana bezpośrednio do użytkownika. DLO zapewnia elastyczne wdrożenie i scentralizowane zarządzanie backupem oraz odzyskiwaniem komputerów stacjonarnych i przenośnych z systemami Windows i Mac w każdej organizacji.


W najnowszym wydaniu Veritas Desktop and Laptop Option 9.7 zapewnia kluczowe możliwości i ulepszenia użyteczności. Funkcja VxUpdate pozwala administratorowi na sprawdzenie i wykonanie wszelkich aktualizacji dostępnych dla aktualnie zainstalowanej wersji DLO.Dodatkowo, funkcja ta zawiera opcję aktualizacji niektórych kluczowych komponentów firm trzecich. Wydanie 9.7 dostarcza również funkcję Remote Wipe, która pozwala administratorowi na zdalne usunięcie danych użytkownika z kopii zapasowych i odinstalowanie DLO Agent, w scenariuszach wycofania z użytku maszyny użytkownika.


W DLO 9.7 administrator może dostosować porty dla Edge Server, IO Server i Dedupe Servers podczas nowych instalacji. Inne ulepszenia obejmują wykluczenie z kopii zapasowej plików/folderów o nazwie/ścieżce przekraczającej 200 znaków, nowe powiadomienia dla użytkowników o plikach/folderach wykluczonych z kopii zapasowej oraz szczegółową listę użytkowników/komputerów, których kopie zapasowe zostały wykonane w 100%, przynajmniej raz.


Agenci DLO Mac są teraz potwierdzani notarialnie, co zapewnia zgodność z wytycznymi Apple dotyczącymi bezpieczeństwa.


Osoby, które chcą sprawdzić najnowszą wersje Desktop and Laptop Option zapraszamy do pobrania wersji testowej.

0 komentarzy