Czego jeszcze o Chmurze nie wiemy?

Aplikacje typu SaaS są atrakcyjne dla wielu organizacji, ponieważ obiecują przyszłość, w której dział IT nie będzie musiał uruchamiać aplikacji, przechowywać i ochraniać przetwarzane dane. To także brak konieczności aktualizowania oprogramowania oraz konserwacji sprzętu. Krótko mówiąc, utrzymanie aplikacji to problem kogoś innego. W Polsce od dawna obserwujemy trend związany z korzystaniem z usług chmurowych. Co więcej, sama pandemia, która spowodowała, że przeszliśmy na pracę zdalną, w sposób znaczący zwiększyła popyt na taki rodzaj usług.

Jednak organizacje oraz ich działy IT nie mogą ignorować swojej odpowiedzialności za ochronę danych przechowywanych w tychże aplikacjach, szczególnie w świetle wielu badań branżowych, które wskazują, że utrata danych w aplikacjach typu SaaS jest zjawiskiem występującym coraz częściej. Niestety, kiedy czytamy o aplikacjach webowych opartych na technologiach chmurowych napotkamy bardzo wiele mitów związanych np. z ochroną danych, dlatego - rozprawiając się z nimi - zejdziemy z Chmury na Ziemie 😊

Chmura rozwiązuje wszystkie wyzwania biznesowe

Wykorzystanie chmury w środowiskach, w których występuje bardzo dużo okresowych zmiennych i nieprzewidywalnych wahań obciążeń, jest doprawdy nieocenione. Również w przypadku konieczności zapewnienia samoobsługi aplikacji. Nie oznacza to, że każda migracja do chmury kończy się sukcesem, ponieważ nie wszystkie obciążenia oraz aplikacje nadają się do migracji. Jeżeli nie możemy osiągnąć wyraźnych oszczędności wynikających z migracji, przeniesienie np. starszych aplikacji nie jest zbyt dobrym pomysłem wykorzystania chmury. Twoje dane nie są bezpieczne w chmurze W przeszłości przetwarzanie danych w chmurze było postrzegane jako mniej bezpieczne niż przetwarzanie ich lokalnie. Natomiast w chmurze publicznej dochodzi do bardzo niewielu naruszeń bezpieczeństwa, a większość z nich nadal wiąże się z błędną konfiguracją usługi. Obecnie większość dostawców usług inwestuje znaczne środki w bezpieczeństwo. Nie oznacza to jednak, że bezpieczeństwo w chmurze jest gwarantowane. W przypadku aplikacji SaaS mówimy o współdzielonej odpowiedzialności dostawcy oraz konsumenta. Poziomy bezpieczeństwa dzielą się na wiele obszarów i u każdego dostawcy są one różne, dlatego należy ocenić rzeczywiste standardy bezpieczeństwa naszego dostawcy usług. Chmura nie wymaga tworzenia kopii zapasowej Dostawcy usług zazwyczaj gwarantują przechowywanie danych w sposób nadmiarowy, wykorzystując w tym celu replikacje w czasie rzeczywistym oraz redundantne data center. Wszystko to w celu uzyskania wysokiej dostępności oraz wydajności usługi. Natomiast nie wyczerpuje to obowiązku przedsiębiorcy w kwestii posiadania wartościowej kopii zapasowej danych. Organizacje, które zakładają, że aplikacje SaaS nie wymagają tworzenia kopii zapasowych lub że ochrona danych dostawcy SaaS jest wystarczająco dobra, mogą narażać krytyczne dane na ryzyko. Brak standardów tworzenia kopii zapasowych SaaS może oznaczać, że organizacje nie będą mogły w ogóle uzyskać kopii zapasowych dla niektórych aplikacji SaaS.


Mądry CIO po szkodzie

Firmy, które nie podejmują się tworzenia własnej kopii zapasowej narażają się na przykre skutki związane z utratą krytycznych danych w wyniku celowej lub przypadkowej działalności pracowników organizacji. Usługi chmurowe wykazują niską podatność na ataki ze strony złośliwego oprogramowania, natomiast pojedyncze konta użytkowników zdecydowanie mogą paść ofiarą ataków powodujących całkowitą utratę ich danych. Dla wielu organizacji konieczność posiadania backupu to także wymogi compliance w zakresie wieloletniego przechowywania oraz archiwizowania danych – bez kompleksowego narzędzia do backupu ten warunek nie zostanie spełniony. 


W przypadku aplikacji SaaS istnieje jeszcze jedno dodatkowe zastosowanie dla tworzenia kopii zapasowych, mianowicie plan migracji usługi lub plan całkowitego zaprzestania korzystania z aplikacji w formie usługi. W przypadku korzystania z usług chmurowych kluczowa jest elastyczność, którą gwarantuje posiadanie kopii bezpieczeństwa. Co się stanie, jeśli zechcesz przenieść się do innej chmury? Jeśli nie będziesz ostrożny, możesz zostać zamknięty u sprzedawcy. Wtedy możesz nie być w stanie migrować swoich danych bez poniesienia dużych kosztów. Lub możesz skończyć z różnymi aplikacjami w różnych chmurach, które nie współpracują ze sobą, a którymi musisz samodzielnie zarządzać, utrzymywać i opłacać.


Zatem, chociaż istnieje wiele powodów, aby ekscytować się technologią chmurową, ważne jest, aby przemyśleć wiele aspektów z wyprzedzeniem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób Veritas może pomóc Twojej organizacji zarządzać oraz chronić informacje przechowywane w chmurze, skontaktuj się z nami.

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie