top of page

Backup Exec - Azure Cloud - Better Together

Cyfrowa transformacja od ponad dekady związana jest z rozwiązaniami chmurowymi. W małych i średnich firmach, przetwarzanie danych w chmurze szybko stało się niezbędna technologią. Z perspektywy biznesowej, organizacje, które koncentrują się na osiągnięciu większej elastyczności technologicznej oraz automatyzacji kluczowych procesów, zyskują wiele korzyści dzięki migracji krytycznych obciążeń IT do chmury. Chmura umożliwiła także korzystną zmianę w obszarze wydatków operacyjnych. Z modelu, w którym organizacja już na starcie dokonuje inwestycji związanych z zakupem sprzętu oraz oprogramowania na korzystniejszy model, w którym przedsiębiorstwo płaci za rzeczywiste zużycie mocy obliczeniowej czy storage. Jednakże, aby takie przejście mogło zakończyć się powodzeniem należy zadbać o to, co w całym procesie jest kluczowe – firmowe dane. Firma Veritas od wielu lat współpracuje z firmą Microsoft, w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań do ochrony danych. Jest idealna dla każdej organizacji, która chce obniżyć koszty przechowywania danych przenosząc je do chmury. Integracja z Microsoft Azure umożliwia kompleksową ochronę danych i jest w pełni dostępna dla użytkowników oprogramowania Veritas Backup Exec. W tym artykule znajdziecie praktyczne informacje na temat tego niezwykłego połączenia obu technologii. 

Podstawową zaletą wykorzystania usługi Microsoft Azure Cloud Storage oraz podstawowych funkcji oprogramowania Backup Exec jest możliwość przeniesienia swojego repozytorium kopii zapasowych bezpośrednio do chmury. W ten prosty sposób możemy zredukować nakłady inwestycyjne, zmieniając strukturę kosztów i wydatków IT na model, w którym zapłacimy za rzeczywistą utylizację zasobów pamięci masowej. Jednym z wielu przykładów może być redukcja kosztownych procesów związanych z archiwizacją danych z wykorzystaniem napędów taśmowych. Jednocześnie, krytyczne dane organizacji będą przechowywane z uwzględnieniem zasady 3-2-1 oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa realizowanych przez firmę Microsoft. Jesteśmy przekonani, że niewiele lokalnych data center jest w stanie uzyskać podobne parametry ochrony danych. 


Backup Exec umożliwia realizację kilku scenariuszy przesyłania danych do magazynu pamięci Azure. - Tworzenie kopii zapasowych zdeduplikowanych danych z pomocą sieci WAN, bezpośrednio do zewnętrznej chmury Azure ( brak lokalnej kopii zapasowych danych – D2C )

- Tworzenie kopii zapasowych danych na dysku lokalnym, deduplikatorze, data appliance lub wirtualnej bibliotece taśmowej i kolejno wysłanie kopii danych do chmury Azure ( D2D2C )

<