Backup Exec - Azure Cloud - Better Together

Cyfrowa transformacja od ponad dekady związana jest z rozwiązaniami chmurowymi. W małych i średnich firmach, przetwarzanie danych w chmurze szybko stało się niezbędna technologią. Z perspektywy biznesowej, organizacje, które koncentrują się na osiągnięciu większej elastyczności technologicznej oraz automatyzacji kluczowych procesów, zyskują wiele korzyści dzięki migracji krytycznych obciążeń IT do chmury. Chmura umożliwiła także korzystną zmianę w obszarze wydatków operacyjnych. Z modelu, w którym organizacja już na starcie dokonuje inwestycji związanych z zakupem sprzętu oraz oprogramowania na korzystniejszy model, w którym przedsiębiorstwo płaci za rzeczywiste zużycie mocy obliczeniowej czy storage. Jednakże, aby takie przejście mogło zakończyć się powodzeniem należy zadbać o to, co w całym procesie jest kluczowe – firmowe dane. Firma Veritas od wielu lat współpracuje z firmą Microsoft, w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań do ochrony danych. Jest idealna dla każdej organizacji, która chce obniżyć koszty przechowywania danych przenosząc je do chmury. Integracja z Microsoft Azure umożliwia kompleksową ochronę danych i jest w pełni dostępna dla użytkowników oprogramowania Veritas Backup Exec. W tym artykule znajdziecie praktyczne informacje na temat tego niezwykłego połączenia obu technologii. 

Podstawową zaletą wykorzystania usługi Microsoft Azure Cloud Storage oraz podstawowych funkcji oprogramowania Backup Exec jest możliwość przeniesienia swojego repozytorium kopii zapasowych bezpośrednio do chmury. W ten prosty sposób możemy zredukować nakłady inwestycyjne, zmieniając strukturę kosztów i wydatków IT na model, w którym zapłacimy za rzeczywistą utylizację zasobów pamięci masowej. Jednym z wielu przykładów może być redukcja kosztownych procesów związanych z archiwizacją danych z wykorzystaniem napędów taśmowych. Jednocześnie, krytyczne dane organizacji będą przechowywane z uwzględnieniem zasady 3-2-1 oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa realizowanych przez firmę Microsoft. Jesteśmy przekonani, że niewiele lokalnych data center jest w stanie uzyskać podobne parametry ochrony danych. 


Backup Exec umożliwia realizację kilku scenariuszy przesyłania danych do magazynu pamięci Azure. - Tworzenie kopii zapasowych zdeduplikowanych danych z pomocą sieci WAN, bezpośrednio do zewnętrznej chmury Azure ( brak lokalnej kopii zapasowych danych – D2C )

- Tworzenie kopii zapasowych danych na dysku lokalnym, deduplikatorze, data appliance lub wirtualnej bibliotece taśmowej i kolejno wysłanie kopii danych do chmury Azure ( D2D2C )

Tworzenie strategii Disaster Recovery z wykorzystaniem platformy Azure Cloud

Dzięki wykorzystaniu podstawowych narzędzie Backup Exec, takich jak Cloud Connector, użytkownicy z łatwością mogą zrealizować swoją strategię odzyskiwania krytycznych danych podczas wystąpienia awarii w środowisku lokalnym. Funkcja BE Instant Cloud Recovery integruje się bezpośrednio z usługą Azure Site Recovery, zapewniając dostępność danych oraz aplikacji bezpośrednio w chmurze Azure, umożliwiając spełnienie najbardziej wymagających norm SLA oraz wskaźników RTO/RPO.

Jak skonfigurować Backup Exec Cloud Connector dla Microsoft Azure?

Funkcja Cloud Connector dla Microsoft Azure dostępna jest w wersji Backup Exec 16 i każdej nowszej. Wspiera wszystkie warstwy alokacji danych ( Tier ) dostępne w Azure Blob Storage.

Hot - zoptymalizowany pod kątem przechowywania często używanych danych. Cool - zoptymalizowany do przechowywania danych, do których rzadko uzyskuje się dostęp i które są przechowywane przez co najmniej 30 dni. Archive - zoptymalizowane do przechowywania danych, do których rzadko uzyskuje się dostęp i które są przechowywane przez co najmniej 180 dni, z elastycznymi wymaganiami dotyczącymi opóźnień (rzędu godzin)

Wymagania

-Backup Exec 16 oraz wszystkie nowsze wersje -Konto portalu Microsoft Azure. Należy również posiadać konto „Storage Account” oraz „Kontener” skojarzone z posiadanym magazynem danych. -Co najmniej jeden klucz dostępu do magazynu danych. Note Warto upewnić się, że kontenery usługi Blob Service zostały poprawnie utworzone. Kontenery reprezentują logiczną jednostkę pamięci na urządzeniu magazynującym w chmurze. Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie określonych kontenerów do użytku wyłącznie z programem Backup Exec. Każde urządzenie do przechowywania w chmurze musi używać innego kontenera. Nie jest zalecane używanie tego samego kontenera dla wielu urządzeń, które magazynują dane w chmurze, nawet jeśli te urządzenia są skonfigurowane na różnych serwerach Backup Exec.

Konfiguracja

1. W przypadku Backup Exec 16 na karcie Storage w grupie Configure kliknij Configure Storage   Note W przypadku Backup Exec 16 FP1 lub nowszej wersji kliknij Configure Cloud Storage, a następnie przejdź do kroku 4

2. Kliknij Network Storage, kolejno Next

3. Kliknij Cloud Storage, kolejno Next

4. Wprowadź nazwę i opis urządzenia, które będzie wysyłać dane do chmury, następnie kliknij Next

5. Z listy dostawców pamięci masowej w chmurze wybierz Azure, a następnie kliknij Next

6. W przypadku Backup Exec 16 FP1 w polu Server name wpisz: azure:azure.com Note Dla wersji kliknij 16 FP1 lub nowszej kliknij menu rozwijane Cloud Storage i wybierz odpowiednio Azure

7. Kliknij przycisk Add/Edit obok pola Logon Account

8. W polu Logon Account kliknij przycisk Add

9. W oknie Add Logon Credentials wpisz następujące informacje a) W polu Password wpisz klucz dostępu do konta Azure Storage Account b) W polu Conifrm Password ponownie wpisz klucz dostępu do konta Azure Storage Account c) W polu Accountname wpisz nazwę konta logowania 10. Kliknij dwa razy przycisk OK

11. Z listy rozwijalnej wybierz konto logowania Microsoft Azure utworzone w kroku 9, a następnie kliknij przycisk Next

12. Wybierz kontener z listy kontenerów powiązanych z kontem Microsoft Azure. Kliknij Next

13. Określ, ile operacji zapisu można uruchomić w tym samym czasie, a następnie kliknij Next

Note To ustawienie określa liczbę zadań, które mogą być jednocześnie wykonywane na tym urządzeniu. Odpowiednia wartość tego ustawienia może się różnić w zależności od środowiska i przepustowości przesyłu danych do magazynu w chmurze. Możesz wybrać wartość domyślną. 14. Przejrzyj podsumowanie konfiguracji, a następnie kliknij przycisk Finish. Backup Exec tworzy urządzenie magazynujące w chmurze. Musisz ponownie uruchomić usługi Backup Exec, aby przełączyć nowe urządzenie w tryb online.

15. W oknie z monitem o ponownym uruchomieniu usług Backup Exec kliknij Yes Po ponownym uruchomieniu usług Backup Exec wyświetla nową lokalizację przechowywania danych w chmurze na liście All Storage


Niezależnie od tego, czy przenosicie swoje obciążenia do chmury, czy też planujecie wykorzystać zalety pamięci masowej w chmurze do tworzenia kopii zapasowych i dynamicznego odzyskiwania danych w przypadku awarii lokalnego środowiska, Backup Exec w połączeniu z platformą Azure jest rozwiązaniem idealnym. Twoja organizacja nie musi już sobie wyobrażać bezpiecznej podróży w kierunku transformacji cyfrowej - dzięki Veritas Store bezpieczna migracja do chmury staje się Twoją rzeczywistością. 

Napisz do nas! Info@veritas-store.pl

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie