APTARE IT Analytics - pełen wgląd w infrastrukturę pamięci masowej

Na łamach portalu Veritas Store mówimy o wyzwaniach związanych z ekstremalnym przyrostem danych, którego stale doświadczamy. Jednym z wielu problemów wynikających z przetwarzania co raz to większych zbiorów danych jest problem związany z brakiem przejrzystości tego co przechowujemy oraz brakiem możliwości oceny jak przechowujemy. 

Ze względu na szybki rozwój centrum danych w ciągu ostatnich kilku lat nieefektywne wykorzystanie zasobów stało się niestety prawie standardem. Dodajmy, bardzo kosztownym standardem. Oczywiście managerowie działów IT, którzy na co dzień zarządzają infrastrukturą, łamią głowę, optymalizując wykorzystanie zasobów. Problem ten niestety obecny jest w środowiskach o każdej wielkości i strukturze. Nieefektywność może objawiać się niewłaściwą utylizacją zasobów pamięci masowej, przy czym niektóre są nadmiernie wykorzystywane, podczas gdy inne pozostają w dużej mierze niewykorzystane. Dodatkową uciążliwością jest wykorzystywanie przez organizacje zupełnie niezależnych rozwiązań oraz usług wielu dostawców jednocześnie. Taki trend negatywnie wypływa na przejrzystość oraz możliwość dokonania wiarygodnej oceny efektywności naszej pamięci masowej. Te wszystkie ograniczenia realnie podnoszą koszty przetwarzania danych w Twojej organizacji.

Właściwą strategią przechowywania danych jest optymalizacja wykorzystania zasobów. Rozwiązanie Veritas APTARE IT Analytics to jedyne oprogramowanie do analizy środowiska IT, które oferuje ujednolicony wgląd we wszystkie rodzaje pamięci masowych, kopii zapasowych oraz infrastruktury wirtualne dostarczane przez globalnych dostawców - zarówno w środowiskach lokalnych jak i chmurowych. 

Uzyskanie widoczności jest warunkiem poprawienia efektywności utylizacji zasobów. Mając jasny obraz zasobów pamięci masowej i sposobu ich wykorzystania, managerowie działów IT otrzymują informacje, które niezbędne są do ulepszenia sposobu alokacji istniejących zasobów. Oprócz wglądu w środowisko IT, Veritas APTARE IT Analytics zapewnia specjalistom IT możliwość wprowadzania natychmiastowych zmian i śledzenia ich na przyszłość. APTARE IT Analytics umożliwia zarządcom infrastruktury lepsze zrozumienie istniejących procesów, ujawniając obszary, w których powinno wprowadzić się ulepszenia. Korzystając z tego wyraźnego obrazu środowiska pamięci masowej, możemy z łatwością analizować obszary, w których pamięć jest niewłaściwie użytkowana. Jest to szczególnie przydatne narzędzie w procesie optymalizacji już istniejącego środowiska pamięci masowej.


Optymalizacja pamięci masowej jest jednym z typowych przypadków użycia APTARE IT Analytics. Dariusz jest administratorem systemu pamięci masowej jednego z naszych klientów - podzielił się świetnym przykładem tego, jak jego organizacja wykorzystuje APTARE do optymalizacji pamięci masowej oraz wynikających z tego tytułu oszczędności. 


Dariusz używa obiektowej pamięci masowej Dell EMC ECS jako miejsca docelowego dla kopii zapasowych IBM Tivoli Storage Manager, wykorzystując w tym celu protokół S3. Jego organizacja składuje ponad 4 PB danych przechowywanych w HDS, NetApp oraz EMC natomiast nie posiada metody raportowania wykorzystania pamięci masowej ani wynikających z tego tytułu opłat. Ze względu na rozmiar i dużą złożoność centrum danych, zespół Dariusza musiał co tydzień poświęcać 10 godzin na ręczne badania. Opracowanie własnego systemu analizującego utylizację pamięci oraz związanych z tym procesem opłat, okazało się być niemożliwe. Ręczna analiza oraz kalkulacja kosztów, było jedyną drogą na uzyskanie tych informacji do czasu, kiedy nie wdrożyli rozwiązania APTARE IT Analytics. APTARE IT Analytics działa bezproblemowo w ramach tych wszystkich wspomnianych technologii, ponieważ nie ogranicza się do żadnego konkretnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, zapewniając pełną widoczność całego środowiska pamięci masowej. 

Dariusz przyznał, że jego kierownictwo prosiło go o raportowanie wykorzystania pamięci masowej. Dell EMC ECS wykorzystuje obiektową pamięć masową w celu przechowywania danych, gdzie dane nie podlegają hierarchii katalogów i są przechowywane w niehierarchicznej przestrzeni adresowej, dlatego bardzo trudno było mu wskazać dokładny obraz wykorzystania pamięci masowej przez dział. APTARE, który umożliwia natychmiastowy wgląd w zasoby IT, zapewnił Dariuszowi oraz jego zespołowi wgląd potrzebny do powiązania wykorzystania każdego obiektu pamięci masowej z określonymi aplikacjami, lokalizacjami, jednostkami biznesowymi itp. Poza odkryciem, co zawiera każdy zasobnik, IT Analytics umożliwił śledzenie wzrostów zużycia pamięci masowej, a nawet dostarczył jasne wskaźniki, które pozwoliły Dariuszowi porozmawiać z kierownictwem o rzeczywistych oszczędnościach.

Dzięki uniezależnieniu się od dostawcy, APTARE może być używany do tworzenia strategii optymalizacji zasobów, niezależnie od używanych technologii. IT Analytics zapewnia również bezprecedensowy poziom dokładności w zakresie raportowania pamięci masowej, umożliwiając zarządcom infrastruktury skuteczniejsze zarządzanie wykorzystaniem zasobów w heterogenicznych środowiskach IT. Optymalizacja pamięci masowej to tylko jeden ze sposobów wykorzystania APTARE IT Analytics do poprawy efektywności kosztowej środowiska IT. Od pamięci masowej po tworzenie kopii zapasowych, środowiska wirtualne i zarządzanie nieustrukturyzowanymi danymi, APTARE umożliwia użytkownikom wprowadzanie gruntownych zmian w całym środowisku, a także wprowadzanie z chirurgiczną precyzją ulepszeń adresowanych dla konkretnych hostów, a wszystko to w ramach tego samego pulpitu nawigacyjnego.


Jeżeli chcesz z nami porozmawiać na temat technologii APTARE IT Analytics napisz do nas wiadomość info@veritas-store.pl


Do zobaczenia!

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie