top of page

Veritas Platinum Partner Limitless Technologies

veritas-partner-platinum-logo.jpg
Bronze.png
Silver.jpg
Gold.png
be_edited.png
be_edited.png

Rodzaje licencji

be_edited.png
Licencje.jpg
  • Do edycji Bronze, Silver i Gold nie można dodawać poszczególnych funkcji (agentów i opcji)

  • W wersji Custome Edition każdy agent i opcja wymaga oddzielnej licencji

  • Jeśli serwery Backup Exec są instalowane w wielu lokalizacjach, wszystkie lokalizacje muszą mieć tę samą edycję

  • Silver Edition obsługuje łącznie do 4 napędów, które mogą być dowolną kombinacją fizycznych lub wirtualnych napędów taśmowych 

  • Host Hypervisora VMware ESXi i Microsoft Hyper-V (bez systemu Windows) nie wymaga licencji na instancję

  • Host Hypervisora Microsoft Windows Server z rolą Hyper-V wymaga licencji na instancję

  • Dla zabezpieczenia VMware vCenter Virtual Appliance lub Windows wymagana jest licencja na instancję

bottom of page